Meditácia

Ak by sme o meditácii rozprávali začiatočníkovi, pôsobilo by to naňho nedostatočne presvedčivo a trochu divne. Kým niekomu, kto už dlhodobo praktikuje meditáciu, by to znelo veľmi neoriginálne a ďaleko od skutočného zážitku, ktorý počas meditácie má.

Texty o meditácii píše a číta naša myseľ, ktorá je počas meditácie neaktívna, takže vôbec nevie, aké to  skutočne je a nemôže o tom nič vedieť. Naša myseľ je vždy buď v minulosti, alebo v budúcnosti a v meditácii sme vždy v prítomnosti. A keďže je prítomnosť jediná pravda, myseľ a pravda sa nikdy nestretnú. Meditácia je ako návrat domov, je návratom k sebe samému, tam kde je Vaše miesto a kam patríte.


Prednáška o meditácii

Prednáška bola uskutočnená online - 6.marca 2021. Možno niekoho zaujme a bude motivovať.