Skupinová Joga

Joga je obsiahla disciplína osobného rozvoja stará viac ako 5000 rokov. Na rozdiel od iných systémov spirituálneho rozvoja, joga je vo svojej podstate nedogmatická. Podstatou jogy sú praktické cvičenia a odporúčania pre udržanie zdravia, rozvoja vedomia a intuície, aby sme žili maximum našich potenciálov a šťastný život v blahobyte. V západnej civilizácii pod slovom joga chápeme hlavne disciplínu, ktorá sa zaoberá fyzickým telom. Pod jogou v širšom kontexte ale rozumieme aj iné techniky, ktoré pracujú na mentálnej, alebo emocionálnej úrovni, takže každý si môže pre seba vybrať techniku podľa vlastnej potreby.

DSC_394504jpg

Joga sa na telo pozerá ako na najhrubší prejav všetkého čo sme, a preto je tento prejav pre nás najviditeľnejší a je najjednoduchšie začať pracovať práve od tela. Keďže je telo prepojené s našimi jemnejšími úrovňami, cez inteligentné fyzické telo pracujeme aj na hlbších úrovniach našej existencie. V joge platí, že prácou cez fyzické telo, pracujeme aj na iných, jemnohmotných úrovniach našej existencie.

Ľudia si dnes stále častejšie vyberajú jogu ako spôsob cvičenia, lebo je to jeden zo systémov, ktorý nás učí, aby sme vnímali hlavne seba a svoje vnútro. Cvičenie zosúladíme so svojou prirodzenosťou a potrebami. Joga nám umožňuje, aby cvičenie malo terapeutický účinok, ale pôsobí aj ako antistresová terapia.

DSC_393302jpg

Kvalita cvičenia jogy nespočíva v schopnosti cvičiacej osoby urobiť tie najnáročnejšie polohy. Podstatou a cieľom cvičenia je byť v každej chvíľke plne prítomný a vedomý, a zároveň dokonale uvoľnený v každej polohe. Rešpektujeme preto momentálne možnosti a schopnosti nášho tela. Keď cvičíme pravidelne, rozvíjame vedomie o sebe a svojich potrebách. Začíname byť vedomejší v poznaní, odkiaľ prichádzajú naše reakcie, rozhodnutia, myšlienky a vďaka tomu začíname ovládať svoju myseľ a stávame sa jej vládcom a nie sluhom. Cez jogové pozície zbavujeme naše telo potlačených emócii a zážitkov a vďaka tomu sa uzdravujeme na všetkých úrovniach. Učíme sa pozorovať seba samých, zvyšujeme flexibilitu nielen nášho tela, ale aj mysle,  dostávame viac sebavedomia a zvyšujeme svoj energetický potenciál.

DSC_393603jpg

Vďaka joge môžeme pracovať aj na svojom fyzickom tele. Jogou síce nespálime kalórie,    ale vieme sa jej prostredníctvom zbaviť príčiny, ktorá spôsobila, že máme viac kilogramov, alebo nám spôsobil nejaké iné problémy na tele, ktorých by sme sa chceli zbaviť.

Popri joge môžeme cvičiť aj niečo iné, ale to, čo nás učí joga a čo môžeme preniesť do každodenného života, je aby sme rešpektovali seba, a aby sme veci viac robili v súlade so svojou prirodzenosťou. Naše zdravie a krása prichádzajú, keď spoznáme seba a svoje potreby, prijmeme ich a podporíme. Najkrajší sme vtedy, keď svoju krásu hľadáme vo vnútri svojej bytosti. Joga má nástroje, ktoré nás podporujú v našom hľadaní.