Noc Gongov

Noc Gongov alebo Gong Puja je slávnostný rituál, je to celonočná modlitba. Spontánna mediácia pri zvukoch gongov, ktorá trvá 7 a pol hodiny.

Počas Gong Puji mame mať možnosť precítiť nádherný svet liečivých zvukových vibrácii. Máme možnosť potápať sa do nádherných zvukov Univerza a každou bunkou svojej bytosti cítime regeneráciu a pokoj, nachádzame radosť, prebudzáme svoju kreatívnu energiu, robíme ďalšie kroky vo svojom osobnom a spirituálnom raste, spájame telo, myseľ a dušu a čakáme ráno úplne zregenerovaní.

Gong puja je vždy venovaná potrebám mieru, nenásilia a ochrane detí a dospelých. Každá osoba si môže sama určiť zámer pre seba, alebo pre niekoho blízkeho. Napriklad: uzdravenie, pracovný úspech, vylepšenie vzťahov...  

Gong Puju hrá viac majstrov gongu na 6 do 8 gongov najkvalitnejších svetových výrobcov (Paiste, Tone of life, Meinl, Broder Oetken, Gongland, Peter Hess).


Pripravovaná

Noc Gongov - Gong Puja

Termín: 7.5. - 8.5. 2022, sobota - nedeľa, od 21:30 do 07:00
Miesto konania: Bratislava - Dúbravka


Uskutočnená Slnovratová Noc Gongov - Gong Puja

HYC - Hot yoga centrum Ružinov

20. - 21. jún 2020.

Uskutočnená Noc Gongov - Gong Puja

HYC - Hot yoga centrum Ružinov

23. - 24. november 2019.